SLUTINSTRUKTION 2 KLUBRALLY OG RALLYTEST 1. APRIL 2017

Fejl bane må ikke rettes. Efter dispensation fra DASU er der flere biler på banen ad gangen i klubrally.

Husk presenning (også klubrally).

Vedhæftet ny skitse til klubrally (en chikane mere)

Det er FORBUDT at køre på græsset på Dyrskuepladsen. Husk, det blot er en test. Der er kun pinde i kanterne som markering. Til vort DM i september bliver det beton e.l.

Grundet de mange tilmeldinger har klubben udliciteret fortæringen til en pølsevogn. Det er dog stadig muligt at købe morgenmad som anvist i slutinstruktion 1 (ved starten på prøven).

Deltagere må kun grille i afmærket grillzone.

Der udleveres startnumre (sættes i hver sidebagrude), samt rallyplade (sættes på frontklap).

Vi har lånt to stk. tracking enheder efter ønske fra kørerne. Det ene er til gennemsyn, det andet monteres i startnummer 1, Gert Marboes, bil.

Tom Larsen kommer senere (begravelse) og er til rådighed for støjmåling. Teknisk kontrol og vejning varetages af Tom Christophersen, Freddy Olsen samt Kalle Hauerberg.

Vedhæftet ny startliste.

Såfremt I ikke selv kan printe skitserne, kan dette gøres i sekretariatet.

HUSK at køre pænt under gennemkørsel samt til og fra Syv Holme.

VEL MØDT

Løbsledelsen

Startliste -> startliste rallytest_opd