Vi informerer hermed om, at Automobil Sports Klubben Hedeland arrangerer John Frederiksen RALLY ROSKILDE 2019 lørdag den 21. september. Beboerne på nedenstående rute har været så venlige at give tilladelse til arrangementet.

Arrangementet afvikles med start og mål i selve Roskilde.

Vi planlægger at afvikle 4 hastighedsprøver som skitseret nedenfor. Vejene vil i forbindelse med afviklingen af hastighedsprøverne være afspærret for al anden trafik i timerne mens løbet afvikles  (med start kl. 12.00). Uopsættelig kørsel vil kunne foregå, men af sikkerhedsmæssige grunde kun i samråd med vores officials, der befinder sig på prøven. Der vil være afspærret med C21 (gennemkørsel forbudt).

Yderligere information vil du/I kunne finde på her på hjemmesiden.

Motorløbet vil være godkendt af såvel Midt-og Vestsjællands politi, kommunale myndigheder samt Dansk Automobil Sports Union (DASU).

I ugerne op til løbet bedes I kontakte undertegnede for eventuelle spørgsmål.

Med venlig hilsen

ASK Hedeland

Løbsleder Lene Jørgensen

Telefon: 2165 2609

Mail: loejtegaard@mail.tele.dk