Generelt

Pressevesten giver adgang til ovenstående løb og de dele af hastighedsprøverne, der er afspærret for publikum. Denne pressevest er udleveret personligt til nedenstående person, og der gælder følgende betingelser for nedenstående person:

 jeg overdrager den ikke til andre personer;

 jeg er over 18 år;

 jeg er ikke begrænset i min mulighed for at bevæge mig fysisk til fods;

 jeg er ikke iført løstsiddende fodtøj.

 

Risiko og ansvar

Adgangen til rallyet sker på egen risiko og eget ansvar og sker på betingelse af, at krav om erstatning for eventuel skade på min person eller min ejendom ikke kan rettes mod deltagere i løbet, Automobil Sports Klubben Hedeland eller dennes officials, ligesom enhver skade, som jeg måtte forvolde mod tredje persons liv, helbred eller ejendom, er Automobil Sports Klubben Hedeland uvedkommende. Jeg er ikke dækket af disse parters eventuelle forsikringer.

 

Ophold på hastighedsprøverne

Når man er iført pressevesten, har man mulighed for at opholde sig indenfor de områder, der er afspærret for publikum under forudsætning af, at følgende forholdsregler efterleves:

– man skal straks efterkomme henvisninger fra officials;

– man placerer sig hverken siddende eller liggende på hastighedsprøverne, ej heller med ryggen til    kørselsretningen;

– man tager hensyn til lodsejeres ejendom;

– man rådspørger sig hos løbets officials, hvis man er i tvivl om sin placering.

– man respekterer ”NO GO” skilte og opholder sig ikke i de områder!

 

Overtrædelse af ovenstående regler vil medføre bortvisning fra løbet.

 

Depositum

Ved udlevering af pressevesten betales et depositum på kr. 100. Dette tilbagebetales ved aflevering af pressevesten i sekretariatet.

 

 

PERSONENS NAVN skal udfyldes:

CVR nummer skal udfyldes:

MEDIA / TEAM:

TV/Fastfoto:

MAILADRESSE skal udfyldes:

MOBILTELEFON skal udfyldes: