Vi informerer hermed om, at Automobil Sports Klubben Hedeland arrangerer RALLY TEST ROSKILDE 2019 lørdag den 30. marts. Beboerne på nedenstående rute har været så venlige at give tilladelse til arrangementet.

Arrangementet afvikles med start og mål i selve Roskilde.

Vi planlægger at afvikle en hastighedsprøve som skitseret nedenfor. Vejene vil i forbindelse med afviklingen af hastighedsprøven være afspærret for al anden trafik i 4 til 5 timer (med start kl. 09.00). Uopsættelig kørsel vil kunne foregå, men af sikkerhedsmæssige grunde kun i samråd med vores officials, der befinder sig på prøven. Der vil være afspærret med C21(gennemkørsel forbudt) som vist på bagsiden.

Yderligere information vil du/I kunne finde på www.rallyroskilde.dk

Motorløbet vil være godkendt af såvel Midt-og Vestsjællands politi, kommunale myndigheder samt Dansk Automobil Sports Union (DASU).

Jeres kontakt på dagen er prøvechef Martin Laursen tlf. 31 20 62 06

I ugerne op til løbet bedes I kontakte undertegnede for eventuelle spørgsmål.

Med venlig hilsen

ASK Hedeland

Løbsleder Lene Jørgensen

Telefon: 2165 2609

Mail: loejtegaard@mail.tele.dk