Vi informerer hermed om, at Automobil Sports Klubben Hedeland arrangerer RALLY ROSKILDE 2017 lørdag den 23. september.

Beboerne på nedenstående ruter har i foråret været så venlige at give tilladelse til arrangementet.
Arrangementet afvikles med start og mål i selve Roskilde.

Vi planlægger at afvikle en hastighedsprøver som skitseret nedenfor (se øvrige links på denne side). Vejene vil i forbindelse med afviklingen af hastighedsprøverne være afspærret for al anden trafik i 4 til 5 timer (med start kl. 12.30). Uopsættelig kørsel vil kunne foregå, men af sikkerhedsmæssige grunde kun i samråd med vores officials, der befinder sig på prøven. Der vil være afspærret med C21 skilte (gennemkørsel forbudt).

Motorløbet vil være godkendt af såvel Midt – og Vestsjællands politi, kommunale myndigheder samt Dansk Automobil Sports Union (DASU).

I ugerne op til løbet bedes I kontakte undertegnede for eventuelle spørgsmål.
Med venlig hilsen
ASK Hedeland
Lene Jørgensen
Løbsleder
Tlf. 21 65 26 09


DM 2017 Beboere Syvholme endelig omkringboende

DM 2017 Beboere Syvholme endelig

DM 2017 Brev til beboere Brordrup omkringliggende

DM 2017 Brev til beboere Brordrup

DM 2017 brev til beboere Valore omkringboende

DM 2017 brev til beboere Valore