Kære beboer

Idet vi takker for deres velvillige indstilling til vores sport minder vi om, at Automobil Sports Klubben Hedeland arrangerer RALLY test ROSKILDE 2018 lørdag den 24. marts.
Motorløbet afvikles med start og mål i selve Roskilde.
Vejene vil i forbindelse med afviklingen af hastighedsprøven være afspærret for al anden trafik i 4 til 5 timer (med start kl. 09.00). Der opstilles C21skilte (gennemkørsel forbudt) som vist på bagsiden. Uopsættelig kørsel vil kunne foregå, men af sikkerhedsmæssige grunde kun i samråd med vores officials, der befinder sig på prøven.

Motorløbet vil være godkendt af såvel politi, kommunale myndigheder samt Dansk Automobil Sports Union (DASU).
Ligeledes vil motorløbet være forsikret gennem DASU, således at du/I vil blive holdt skadesløs ved eventuelle skader der kunne henføres til motorløbet.

Beaboerskrivelse er afleveret i din postkasse – men du kan også finde informationen her: Rallytest 2018 beboere Aastrup information

Med venlig hilsen

Løbsledelsen


Vi informerer hermed om, at Automobil Sports Klubben Hedeland arrangerer RALLY TEST ROSKILDE 2018 lørdag den 24. marts

Beboerne på nedenstående ruter har i foråret været så venlige at give tilladelse til arrangementet.
Arrangementet afvikles med en hastighedsprøve på Dyrskuepladsen i selve Roskilde, samt en strækning på 3,4 km omkring Åstrup.

Vi planlægger at afvikle en hastighedsprøve som skitseret nedenfor (se øvrige links på denne side). Vejene vil i forbindelse med afviklingen af hastighedsprøverne være afspærret for al anden trafik i 6 timer (med start kl. 09.00). Uopsættelig kørsel vil kunne foregå, men af sikkerhedsmæssige grunde kun i samråd med vores officials, der befinder sig på prøven. Der vil være afspærret med C21 skilte (gennemkørsel forbudt).

Motorløbet vil være godkendt af såvel Midt – og Vestsjællands politi, kommunale myndigheder samt Dansk Automobil Sports Union (DASU).

I ugerne op til løbet bedes I kontakte undertegnede for eventuelle spørgsmål.
Med venlig hilsen
ASK Hedeland
Lene Jørgensen
Løbsleder
Tlf. 21 65 26 09